Klachten- en privacyreglement

ABTRO gaat zeer zorgvuldig om met de haar toevertrouwde persoonlijke informatie. In de Wet Bescherming Persoonsgegevens is een privacyreglement opgesteld, waarin wordt beschreven op welke wijze ABTRO omgaat met persoonlijke en andere vertrouwelijke informatie. Dit privacyreglement is geregistreerd bij het College Bescherming Persoonsgegevens.

Bijlagen

Privacyreglement (PDF)
Klachtenreglement (PDF)
Klachtenformulier (PDF)

Klachten

ABTRO hecht veel waarde aan transparantie en zorgvuldigheid. De professionals van ABTRO zijn ook mensen en daar waar mensen werken kunnen fouten gemaakt worden. Om een zorgvuldige behandeling van klachten te waarborgen heeft ABTRO een klachtenregeling opgesteld. De regeling is van toepassing op alle soorten klachten van klanten van ABTRO.

Indienen klachten

Klachten kunnen zowel via het klachtenformulier op deze website als schriftelijk en telefonisch worden ingediend.

Postadres hoofdkantoor: 
ABTRO BV 
T.a.v. de Klachtencoördinator 
Postbus 564 
3700AN ZEIST

E-mail: info@abtro.nl 
Telefonisch: 030-6992097

Onze klanten

Vraag een offerte aan

Binnen 1 uur een offerte. 35 lokale kantoren in heel Nederland. Meer dan 100 bedrijven en duizenden werknemers en werkzoekenden gingen u voor ...