Re-integratie

Tijdens ziekteverzuim werkt u met uw werknemer aan zijn re-integratie. Dat zijn alle inspanningen om uw werknemer weer zo snel mogelijk terug te laten keren naar werk. Dat kan zijn binnen uw eigen bedrijf (eerste spoor re-integratie) of bij een andere werkgever (tweede spoor re-integratie). De re-integratie van uw werknemer vergt tijd en vakmanschap. Voorkom een loonsanctie en onnodig tijdverlies. Schakel de professionals van ABTRO in!

Spoor 1

Na de ziekmelding dient de werkgever de werknemer in eerste instantie in zijn eigen werk te re-integreren. Kan de werknemer dit niet dan is de werkgever verplicht passende arbeid binnen het eigen bedrijf aan te bieden indien deze arbeid beschikbaar is. Dit is het 1e spoor. Dus eigen of passend werk in het eigen bedrijf.

Spoor 2

We spreken van re-integratie op het 2e spoor wanneer een werknemer langdurig arbeidsongeschikt is en er geen passende arbeid binnen het bedrijf van de werkgever beschikbaar is. Er moet dan naar een passende functie buiten de eigen werkgever worden gezocht.

Onze klanten

Vraag een offerte aan

Binnen 1 uur een offerte. 35 lokale kantoren in heel Nederland. Meer dan 100 bedrijven en duizenden werknemers en werkzoekenden gingen u voor ...