Arbeidsdeskundig onderzoek

In het kader van de Wet Verbetering Poortwachter kan het van belang zijn na een periode van ziekte van een werknemer, vast te stellen in hoeverre er nog mogelijkheden zijn om terug te keren in het werk. De bedrijfsarts is leidend in het kader van het vaststellen van functionele mogelijkheden. Op basis van deze vastgestelde functionele mogelijkheden en arbeidsdeskundig onderzoek, doet de arbeidsdeskundige een uitspraak over belasting/belastbaarheid in relatie tot arbeid.

Waarom arbeidsdeskundig onderzoek?

Arbeidsdeskundig onderzoek biedt belangrijke ondersteuning zodra een arbeidsongeschikte werknemer weer (gedeeltelijk) kan werken. Dit onderzoek gaat meestal vooraf aan re-integratie, maar is ook in te zetten om te toetsen of het nieuwe werk passend is. Het maakt duidelijk welke mogelijkheden er zijn om de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemer binnen of buiten de eigen organisatie te herplaatsen. Bij een gerichte arbeidsdeskundige beoordeling onderzoekt de arbeidsdeskundige de arbeidsmogelijkheden voor een vooraf aangewezen functie. Bij een brede arbeidsdeskundige beoordeling onderzoekt de arbeidsdeskundige de arbeidsmogelijkheden in termen van mogelijk geschikte functies.

Wanneer arbeidsdeskundig onderzoek?

Arbeidsdeskundig onderzoek is zinvol wanneer de werknemer door ziekte/arbeidsongeschiktheid niet meer (volledig) kan functioneren en onduidelijk is of de huidige functie nog passend is of dat er ander passend werk binnen of buiten de organisatie is. Ook kan onderzocht worden of inzet van aanpassingen en voorzieningen noodzakelijk is.

Meer weten?

Bel voor meer informatie naar de dichtstbijzijnde vestiging. Klik hier voor de contactgegevens van onze vestigingen. ABTRO helpt u graag verder.

Onze klanten

Vraag een offerte aan

Binnen 1 uur een offerte. 35 lokale kantoren in heel Nederland. Meer dan 100 bedrijven en duizenden werknemers en werkzoekenden gingen u voor ...