Casemanagement

Elke werkgever heeft de plicht om een casemanager te benoemen als een werknemer langer dan enkele weken verzuimt. Onze casemanager bewaakt het proces rondom het verzuim en legt de ondernomen acties en afspraken schriftelijk vast. De werkgever kan zichzelf deze taak toebedelen, iemand anders uit de organisatie zoals een medewerker van de afdeling P&O, of iemand van extern, bijvoorbeeld een medewerker van de arbodienst. De belangrijkste taak van onze casemanager is procesbewaking. Worden alle gemaakte afspraken ook nagekomen?

Verplichtingen

Hoe de werkgever invulling geeft aan deze verplichting, verschilt van bedrijf tot bedrijf. Echter, nergens is de casemanager de persoon die bestaande problemen gaat oplossen. Het is aan betrokken partijen om datgene te doen wat in hun vermogen ligt om problemen op te lossen zodat u weer aan het werk kunt. Het is bijvoorbeeld aan de werkgever om aanpassing op de werkplek te realiseren of om aangepaste werktijden aan te bieden. De bedrijfsarts zal in overleg met de huisarts de juiste stappen voor herstel mede in kaart te brengen en te realiseren.

Afspraken nakomen

In dit hele proces kunnen veel verschillende afspraken gemaakt worden. De casemanager van Abtro ziet er op toe dat iedereen zich aan die afspraken houdt en stuurt bij, indien nodig. Bovendien zorgt onze casemanager ervoor dat iedereen tijdens de hele periode over dezelfde informatie beschikt en over veranderingen in het beleid op de hoogte wordt gehouden.

Meer weten?

Bel voor meer informatie naar de dichtstbijzijnde vestiging. Klik hier voor de contactgegevens van onze vestigingen. ABTRO helpt u graag verder.

Onze klanten

Vraag een offerte aan

Binnen 1 uur een offerte. 35 lokale kantoren in heel Nederland. Meer dan 100 bedrijven en duizenden werknemers en werkzoekenden gingen u voor ...