Verzuimmanagement

Een gezond en actief verzuimbeleid laat zijn positieve effecten zien door gemotiveerde medewerkers die betrokken zijn bij hun werk en de organisatie, beter presteren, een hogere productiviteit laten zien en een lager arbeidsverzuim. Verzuim is niet alleen duur en lastig, maar is ook slecht voor de sfeer en discipline, het imago en de externe relaties. Goed verzuimbeleid en management verdient zich zelf terug.

Wat kan ABTRO voor u doen?

ABTRO is in het midden- en kleinbedrijf behulpzaam bij een goede begeleiding van verzuimreductie binnen het bedrijf. Wij doen dit vanuit een bedrijfseconomisch perspectief, gebruikmakend van onze jarenlange ervaring op het gebied van verzuimbegeleiding, sociale zekerheid en conflictbemiddeling. 
De doelstelling van ons bedrijf is maximaal rendement te behalen uit uw verzuimmanagement. Zowel voor de werkgever als de medewerker is het gunstig om de periode van verzuim zo kort mogelijk te laten duren. Dit is dan ook ons streven.

ABTRO begeleidt en ondersteunt organisaties bij verzuimmanagement en levert een aantoonbare meerwaarde bij investeringen op het gebied van de kwaliteit van de arbeid om daarmee verzuim te voorkomen en te verminderen. Dit vanuit de heldere visie dat verzuim te managen valt en de werkgever en werknemer daar zelf de verantwoordelijkheid in hebben en de regie voeren. 

Met onze verzuimmanagement oplossing bespaart u ook aanzienlijk op de kosten van uw dure Arbo abonnement. Daarnaast beschikt u over uitgebreide managementinformatie en krijgt u meer invloed op het ziekteverzuimpercentage. Onze begeleiding bij het verzuim wordt door onze klanten ervaren als uniek. Dit komt door vakkennis die wij koppelen aan betrokkenheid. Betrokkenheid bij zowel de werknemer als de werkgever.

Verzuimmanagement: een kwestie van georganiseerde aandacht en doelgericht werk. 

Meer weten?

Bel voor meer informatie naar de dichtstbijzijnde vestiging. Klik hier voor de contactgegevens van onze vestigingen. ABTRO helpt u graag verder.

Onze klanten

Vraag een offerte aan

Binnen 1 uur een offerte. 35 lokale kantoren in heel Nederland. Meer dan 100 bedrijven en duizenden werknemers en werkzoekenden gingen u voor ...