Mediation

Heeft u een conflict tussen werknemer en werkgever? Een mediator van ABTRO is de aangewezen persoon om conflicten te begeleiden. De ervaring leert dat mediation effectiever is wanneer dit plaats vindt voordat er sprake is van verzuim. Belangrijk is dan ook om niet te lang te wachten met het inschakelen van een mediator. 

Mediation is een snel en intensief proces, de mediator zal zo spoedig mogelijk met beide partijen gaan praten. Hierna wordt een gezamenlijke bijeenkomst gepland waarin de mediator als onafhankelijke bemiddelaar optreedt, met als doel het zoeken naar een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. . 

Het komt zelden voor dat de partijen in een geëscaleerd conflict uit zich zelf, of op voorstel van anderen, contact met een mediator opnemen voor de oplossing van hun conflict. De reden ligt voor de hand. De partijen verkeren in een conflict dat zij met elkaar niet kunnen oplossen. Het is dan onwaarschijnlijk dat zij wèl in staat zijn het eens te worden over het inschakelen van een mediator. Belangrijk is dan ook dat het management of een deskundige zoals de bedrijfsarts of een personeelsfunctionaris de mediator op de hoogte brengt van het conflict en dat de mediator de betrokken partijen zelf benadert. 

Mediation vindt plaats op vrijwillige basis en is vertrouwelijk. In het mediation proces gaat het niet om het gelijk hebben maar om het vinden van een voor beide partijen aanvaardbare oplossing. Het doel is dat er weer een gemeenschappelijk belang ontstaat. 
De mediator zal altijd proberen voor beide partijen een bevredigende oplossing te zoeken. De mediation kan de volgende uitkomsten hebben:

  • Herstel van de relatie tussen beide partijen
  • Re-integratie elders in het bedrijf
  • Re-integratie bij een andere werkgever
  • Verbreken van de arbeidsverhouding

ABTRO treedt regelmatig op als mediator bij conflicten tussen werkgevers en werknemers. Een onwerkbare situatie of ziekte is vaak het gevolg van een conflict tussen werkgever en werknemer. ABTRO slaagt erin om partijen tot een gezamenlijke oplossing te laten komen. Mediation voorkomt rechtszaken en onprettige werksituaties. Heeft u ook te maken met werknemers die regelmatig ziek zijn door slechte onderlinge verhoudingen? Neemt u dan contact op met onze mediator voor een vrijblijvend gesprek via 030-6992097.

Onze opdrachtgevers

Vraag een offerte aan

Binnen 1 uur een offerte. 35 lokale kantoren in heel Nederland. Meer dan 100 bedrijven en duizenden werknemers en werkzoekenden gingen u voor ...