Taal trainingen

ABTRO biedt diverse taaltrainingen als middel aan, voor anderstaligen met een taalachterstand, participatieproblemen of grote afstand tot de arbeidsmarkt. De taaltrainingen zijn gericht op zelfredzaamheid en terugkeer naar de arbeidsmarkt. De trainingen die wij bieden zijn onder andere:

  • Nederlands als tweede taal
  • Nederlands op de werkvloer
  • Nederlands als bijles
  • Nederlandse taal op maat
  • Anderstaligen in bedrijven

Nederlands als tweede taal

Bij de training Nederlands als tweede taal ligt de nadruk op het spreken van de Nederlandse taal en het verstaan hiervan. De dagelijkse praktijk vormt hierbij het uitgangspunt. Het doel is binnen een korte tijd zelfredzaamheid in de maatschappij en op de arbeidsmarkt te bewerkstelligen. Het zet de deuren open naar nieuwe opleidingsmogelijkheden en nieuwe carrièrekansen.

Nederlands op de werkvloer

Op de werkvloer is het van essentieel belang dat een werknemer zich in de Nederlandse taal kan redden. In de training Nederlands op de werkvloer wordt aandacht besteed aan het behandelen van vakjargon, betekenissen van huisregels, bediening van machines etc.

Nederlands als bijles

De training Nederlands als bijles is bestemd voor anderstaligen die aan een opleiding willen beginnen. Aan de hand van een op maat gesneden programma bestaande uit lessen ter ondersteuning van huiswerkopdrachten, voorbereiding, logica van boeken, tijdsplanning, vragen stellen en leren luisteren.

Nederlandse taal op maat

De taaltraining Nederlandse taal op maat geeft al aan dat het hierbij gaat om een op maat gesneden taaltraining. De componenten spreek- luister, lees- en schrijfopdrachten worden ieder afzonderlijk getraind. De training kan daarnaast gericht zijn activering waarbij het zelfstandig spreken van de Nederlandse taal en zelfstandig activiteiten ondernemen centraal staat.

Lestijden

De lessen worden gegeven door bevoegde docenten en vinden plaats op doordeweekse dagen, ‘s ochtends van 9.00 tot 11.30 en ‘s middags van 13.00 tot 15.00 uur. Afhankelijk van de type training vinden er ook lessen in de avonden plaats. De lessen op de werkvloer of training voor bedrijven worden in overleg gepland.

Anderstaligen in bedrijven

Het is mogelijk voor bedrijven om een training te volgen in het omgaan met anderstaligen op de werkvloer. ABTRO traint, adviseert en ondersteunt werkgevers door middel van trainingen op het gebied van:

  • trainen van leidinggevenden en HR professionals
  • praktijkgerichte taalontwikkeling
  • functiegerichte taaltraining
  • verbetering van communicatie op de werkvloer

Meer informatie?

Voor meer informatie over de Nederlandse taaltrainingen of een training in uw bedrijf kunt u contact met ons opnemen via 030-6992097. 

Bent u op zoek naar een taaltraining Nederlands of wilt u graag weten hoe ABTRO u op korte termijn verder kan helpen met uw talenkennis? Neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via het contactformulier.

Onze opdrachtgevers

Vraag een offerte aan

Binnen 1 uur een offerte. 35 lokale kantoren in heel Nederland. Meer dan 100 bedrijven en duizenden werknemers en werkzoekenden gingen u voor ...