Poortwachterproof

Sinds 2002 is de Wet Verbetering Poortwachter actief. De Wet Verbetering Poortwachter verplicht bij (langdurig) ziekteverzuim vanaf de eerste ziektedag te beginnen met actieve begeleiding van de werknemer. Het uiteindelijke resultaat moet een snellere terugkeer in het arbeidsproces van de zieke werknemer zijn. In de Wet Verbetering Poortwachter zijn de regels opgesteld, waarbij de uitvoering hiervan bij het bedrijfsleven is neergelegd. In de tijd dat een werknemer arbeidsongeschikt is en onder contract staat van de werkgever is deze verplicht het loon door te betalen en de verplichte acties uit de Wet Verbetering Poortwachter uit te voeren. Dit voor een periode van 2 jaar of totdat het arbeidscontract afloopt.

Uitvoering

De uitvoering van de Wet Verbetering Poortwachter ligt in handen van de werkgever. De wet schrijft duidelijke tijdsgebonden acties voor die door de werkgever in samenwerking met werknemer moeten worden uitgevoerd. De werkgever is eindverantwoordelijk voor de uitvoering en bewaking van de re-integratie. Als dit naar de mening van het UWV onvoldoende wordt ingevuld, dan kan datzelfde UWV sancties opleggen.

Bent u Poortwachterproof?

Wanneer u het vermoeden heeft dat u of uw werknemer te weinig inspanningen laat zien ten aanzien van re-integratie dan is een Poortwachter check een goed middel om te beoordelen of het dossier daadwerkelijk Poortwachter proof is. Het dossier van uw werknemer dient aan de gestelde verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter te voldoen. Als na 2 jaar ziekteverzuim blijkt dat u niet voldoende heeft gedaan aan de re-integratie van uw werknemer kunt u een loonsanctie krijgen. U betaalt dan verplicht langer loon door. Tot de aanpak van de re-integratie in orde is. ABTRO adviseert en ondersteunt u gedurende het gehele proces.

Al een loonsanctie?

Heeft het UWV u inmiddels een loonsanctie opgelegd? Dan kunt u bezwaar maken, waarbij de professionals van ABTRO u kunnen ondersteunen. Wij voorkomen dat u nog langer moet doorbetalen en wel kunt voldoen aan de gestelde verplichtingen vanuit de Wet verbetering Poortwachter. Wacht niet langer en neem direct contact op met onze professionals.

Meer weten?

Bel voor meer informatie naar de dichtstbijzijnde vestiging. Klik hier voor de contactgegevens van onze vestigingen. ABTRO helpt u graag verder.

Onze opdrachtgevers

Vraag een offerte aan

Binnen 1 uur een offerte. 35 lokale kantoren in heel Nederland. Meer dan 100 bedrijven en duizenden werknemers en werkzoekenden gingen u voor ...