WIA

Is al eerder duidelijk dat uw werknemer door zijn ziekte niet meer aan de slag kan? Bijvoorbeeld door ernstige ziekte of ongeval. Dan kan hij in overleg met u en de bedrijfsarts eerder een WIA-uitkering aanvragen. ABTRO signaleert en adviseert tijdig of u een vervroegde WIA aanvraag kunt doen en ondersteunt u bij dit proces. Als uw werknemer geen Ziektewet-uitkering krijgt, kan hij vervroegd WIA aanvragen. Hij krijgt dan een IVA-uitkering. Krijgt uw werknemer vervroegd IVA? 
Dan geldt het volgende:

  • De bedrijfsarts heeft verklaard dat uw werknemer niet meer kan werken en niet meer beter wordt.
  • U heeft voor uw werknemer geen re-integratieverplichtingen meer
  • Uw loondoorbetalingsverplichting van 2 jaar (104 weken) blijft gelden, maar u mag de uitkering wel van zijn loon aftrekken.

Op tijd aanvragen

De IVA-uitkering kan na minimaal 13 weken (bij een aanvraag na 3 weken) en na maximaal 78 weken (bij een aanvraag in de 68e week) ingaan. Vraagt de werknemer pas na 68 weken WIA aan? Dan kan hij pas een WIA-uitkering krijgen als hij bijna 2 jaar (104 weken) ziek is. In de 86e week krijgt hij hierover van ons een brief.

WIA-beoordeling

Als na ruim anderhalf jaar ziekte blijkt dat werkhervatting niet mogelijk is dan kan uw werknemer een WIA-uitkering aanvragen. WIA staat voor Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen. Bij de beoordeling van de WIA-aanvraag toetst UWV altijd of er door werknemer en werkgever voldoende is gedaan aan re-integratie. ABTRO ondersteund ook bij de WIA aanvraag de werkgever en werknemer en ziet erop toe dat het dossier en de uitgevoerde activiteiten de toets van het UWV kunnen doorstaan.

WIA-uitkering

Als uw werknemer na 2 jaar ziekte een WIA-uitkering aanvraagt, dan beoordelen een arts en een arbeidsdeskundige van UWV hoeveel procent hij nog kan verdienen van zijn oude loon. Kan uw werknemer nog 65% of meer van dit loon verdienen? Dan kan hij geen WIA-uitkering krijgen. Als uw werknemer minder dan 65% van zijn oude loon kan verdienen, dan kan hij wel een WIA-uitkering krijgen. Kan uw werknemer blijvend minder dan 20% van zijn oude loon verdienen? En is er geen kans op beterschap? Dan kan hij een IVA-uitkering krijgen. De IVA-uitkering is bedoeld voor werknemers die nog 20% of minder van hun oude loon kunnen verdienen, en voor wie de kans op herstel zeer klein is. Kan uw werknemer tussen de 20% en 65% van zijn oude loon verdienen? Of kan hij minder dan 20% verdienen maar is er kans op herstel? Dan kan hij een WGA-uitkering krijgen. Gedeeltelijk arbeidsgeschikt (WGA). De arbeidsdeskundige van UWV stelt vast hoeveel uw zieke werknemer nog kan verdienen; dit is zijn ‘verdiencapaciteit'. Is wat hij nog kan verdienen, minder dan 65% van zijn oude loon? Dan is hij voor een deel arbeidsongeschikt. De WIA-uitkering is dan een aanvulling op wat hij nog verdient.

WGA-uitkering

Is uw werknemer gedeeltelijk arbeidsgeschikt? Dan krijgt hij de eerste periode een loongerelateerde WGA-uitkering. WGA staat voor Werkhervatting gedeeltelijk arbeidsgeschikten. Deze tijdelijke uitkering is gebaseerd op het vroegere loon, het arbeidsverleden en het loon dat uw werknemer nu verdient. Na een bepaalde periode stopt de loongerelateerde uitkering. Dan krijgt uw werknemer een andere WGA-uitkering: de loonaanvullingsuitkering of de vervolguitkering.

Meer weten?


Bel voor meer informatie naar de dichtstbijzijnde vestiging. Klik hier voor de contactgegevens van onze vestigingen. ABTRO helpt u graag verder. 

Onze opdrachtgevers

Vraag een offerte aan

Binnen 1 uur een offerte. 35 lokale kantoren in heel Nederland. Meer dan 100 bedrijven en duizenden werknemers en werkzoekenden gingen u voor ...