Re-integratie

Re-integratie betekent letterlijk `weer laten functioneren`. Meestal wordt er gedoeld op `re-integreren op de arbeidsmarkt`, wat betekent dat iemand opnieuw op zoek gaat naar werk via een re-integratiebureau. Ook na een ziekmelding spreekt men bij terugkeer op de eigen werkplek van re-integratie.

Re-integratie kan op twee manieren worden toegepast. Re-integratie Spoor 1 richt zich op medewerkers die na langdurig ziekteverzuim terug keren in het arbeidsproces bij de huidige werkgever. Re-integratie Spoor 2 richt zich op de werknemer die na langdurig ziekteverzuim niet meer in staat is terug te keren bij de huidige werkgever. Vervolgens moet er worden gezocht naar een andere passende functie bij een andere werkgever. In de meeste gevallen betaalt de werkgever het re-integratietraject. 

Re-integratiebureau 

Een re-integratiebureau helpt bij het re-integratieproces. 

Regels en verplichtingen bij ziekte

Werkgevers en zieke werknemers zijn in de eerste 2 ziektejaren samen verantwoordelijk voor de re-integratie. UWV is verantwoordelijk voor de begeleiding en re-integratie van zieken zonder werkgever, zoals uitzendkrachten en werklozen.

Re-integratie

Tijdens de eerste 2 ziektejaren staat terugkeer naar werk voorop. Dit kan betekenen dat de zieke werknemer:

  • Tijdelijk minder uren gaat werken;
  • Een aangepaste werkplek krijgt;
  • Ander werk moet doen, eventueel gedetacheerd bij een andere werkgever.

Na 2 jaar ziekte

Na 2 jaar ziekte (104 ziekteweken) kan de zieke werknemer in aanmerking komen voor een uitkering. Het gaat dan om een (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering ( WIA-uitkering). UWV bekijkt of u hier recht op heeft.

Maatregelen bij nalatigheid

Als een werkgever te weinig doet aan re-integratie kan UWV een straf opleggen. Een werkgever moet bijvoorbeeld een jaar langer loon doorbetalen. Als een werknemer niet meewerkt aan zijn re-integratie mag de werkgever het loon inhouden. Of de werknemer ontslaan. UWV moet hiermee instemmen.

Stimuleringsmaatregelen

De overheid heeft een aantal stimuleringsmaatregelen genomen waardoor zieke werknemers kunnen blijven werken. Zoals een subsidie voor het aanpassen van de werkplek.

Onze opdrachtgevers

Vraag een offerte aan

Binnen 1 uur een offerte. 35 lokale kantoren in heel Nederland. Meer dan 100 bedrijven en duizenden werknemers en werkzoekenden gingen u voor ...