Spoor 1

Re-integratie binnen het eigen bedrijf, bekend als spoor 1, is de eerste fase die u tijdens ziekte doorloopt met uw werknemer. Deze fase duurt maximaal 1 jaar en is erop gericht uw werknemer snel terug te laten keren naar (eigen) werk. De Wet Verbetering Poortwachter stelt de werkgever twee jaar lang verantwoordelijk voor de re-integratie van de werknemer. Als werkgever en werknemer bent u verplicht diverse activiteiten in gang te zetten en vast te leggen. ABTRO ondersteunt en begeleidt u gedurende deze fase.

Casemanager

Er wordt een vaste casemanager aangesteld die de activiteiten voor u in gang zet, toeziet op het nakomen van afspraken en actie onderneemt wanneer dat nodig is. U kunt vertrouwen op de adviezen van ABTRO die op expertise en ruime ervaring berusten. Het uitgangspunt is een snelle en duurzame werkhervatting. De casemanager zoekt uit wat er aan de hand is en of er een relatie is met privé- of werkproblemen. De stappen en activiteiten die uitgevoerd dienen te worden om uw werknemer naar werk te begeleiden legt ABTRO voor u vast. Een aantal vaste activiteiten zijn:

  • Samen opstellen Plan van aanpak en re-integratieverslagen
  • Regelen van de juiste interventies
  • Onderzoeken van passende werkzaamheden binnen de organisatie
  • Aanvragen deskundigheidsoordeel
  • Voorkomen van vertragingen en problemen in het proces
  • Toezien op de uitvoering van het plan van aanpak en ingrijpen bij nalatigheid
  • Informeert en handelt volgens de verplichtingen die voortvloeien uit de Wet Verbetering Poortwachter en de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA)
  • Adviseert en/of faciliteert in scholing of training voor de werknemer
  • Aanpassingen in het arbeidscontract (salaris, aantal te werken uren) 

Resultaat

U voldoet aan uw verplichtingen als werkgever bij re-integratie Spoor 1. U beschikt over een keurig dossier, waardoor u een loonsanctie voorkomt. Het realiseren van een prettig afscheid tussen werkgever en werknemer is mogelijk gemaakt en u bent altijd op de hoogte van actuele wetswijzigingen. Als duidelijk wordt dat een werknemer het eigen werk of ander werk bij de eigen werkgever niet meer kan doen, adviseert ABTRO u uiteraard ook over de vervolgstappen. 

Informatie?

Bent u werkgever en heeft u advies nodig? Neem contact op met onze professionals via 030-6992097. U kunt bij onze professionals ook direct vragen naar de scherpe tarieven!

 

Onze opdrachtgevers

Vraag een offerte aan

Binnen 1 uur een offerte. 35 lokale kantoren in heel Nederland. Meer dan 100 bedrijven en duizenden werknemers en werkzoekenden gingen u voor ...