Verzuim

Verzuim is geen eenduidig begrip, want het is vaak een gevolg van meerdere organisatorische en/of persoonlijke factoren. Een veelgehanteerde definitie van ziekteverzuim is afwezigheid van het werk ten gevolge van ziekte of arbeidsverzuim, omdat dit begrip meer omvat dan alleen ziekte.

Wat kan ABTRO voor u doen?

ABTRO biedt een scala aan tools die uw organisatie bij verzuim kunnen helpen, waaronder:

  • Verzuimmanagement
  • Poortwachterproof
  • Casemanagement
  • Arbeidsdeskundigonderzoek
  • Telefonisch advies

Verzuimvormen

Wit verzuim:

Bij de medewerker is objectief vast te stellen dat hij of zij niet in staat is te werken ten gevolge van ziekte of gebrek. De medewerker heeft klachten die dusdanig van aard zijn dat deze het uitvoeren van de dagelijkse werkzaamheden verhinderen.

Grijs verzuim:

De medewerker heeft reële klachten. Het is echter niet of lastig vast te stellen of de medewerker wel of niet zijn dagelijkse werkzaamheden kan uitvoeren.

Zwart verzuim:

Bij de medewerker is geenszins vastgesteld dat deze niet in staat is zijn of haar dagelijkse werkzaamheden uit te voeren. De medewerker doet een beroep op loondoorbetaling terwijl hij daar geen reden voor heeft.

Intern en Extern verzuim:

Er wordt ook wel onderscheid gemaakt tussen intern en extern arbeidsverzuim. Hiermee geeft men aan dat verzuim vaak verder strekt dan alleen ziekteverzuim. 
Voorbeelden van intern arbeidsverzuim zijn rookpauzes, dagdromen, dwalen op internet etc.

Meer weten?

Wilt u meer informatie, neem dan contact op met onze professionals op 030-6992097 voor een persoonlijk gesprek. Of klik hier direct voor het aanvragen van een offerte.

Onze opdrachtgevers

Vraag een offerte aan

Binnen 1 uur een offerte. 35 lokale kantoren in heel Nederland. Meer dan 100 bedrijven en duizenden werknemers en werkzoekenden gingen u voor ...